A koronavírus második hullámának elején, minden iskolás korú gyereket nevelő szülőt izgat a kérdés, hogy vajon miként alakul majd az őszi félév? Lesz újra digitális oktatás? Tanszerre vagy inkább új számítógépre költsünk? Egyáltalán jó a gyereknek a digitális oktatás? A GKI Digital augusztus végén készült lakossági kutatása ezt a témát járta körbe.

Jó lenne, ha az őszi félév „normális” mederben menne

A számok azt mutatják, hogy noha a legtöbb szülő számára a hagyományos oktatás az ideális megoldás, a legtöbben mégis a digitális oktatás visszatérésére számítanak. Annak ellenére, hogy a jelenlegi tanév már elindult, a válaszadó, iskoláskorú gyermekkel rendelkező szülők 48%-a a digitális oktatás rövid időn belüli visszatérésére számít, 22%-a pedig a két oktatási forma közötti többszöri váltakozást tartja a legvalószínűbbnek.

A digitális oktatást preferálók nagyon kevesen vannak, és a szülők 56%-a egyáltalán nem szeretné újra megtapasztalni az online rendszert. Ebben a munkahelyi kötelezettségek és az időbeosztási nehézségek mellett a tavasszal szerzett tapasztalatok is szerepet játszanak.

Hogy ment a digitális oktatás tavasszal?

A megkérdezett szülők 60%-a szerint náluk nem működött hatékonyan a digitális oktatás, ezen felül 46%-uk nem tartotta megfelelőnek az iskolától, illetve a tanároktól kapott támogatás mértékét se.

Azzal kapcsolatban azonban jelentősen megoszlanak a vélemények, hogy milyen mértékű plusz munkát kellett a családoknak magukra vállalniuk. A szülők 41%-a úgy vélte, hogy a tananyag megtanítása a digitális oktatás révén, tulajdonképp rájuk hárult, miközben az iskola csak a feladatok kiosztását és azok számonkérését vállalta magára. A többség úgy érezte, jelentős terhet rótt a családra a gyerekek feladatainak ellenőrzése is. Természetesen ez még inkább hangsúlyos az alsó tagozatosok esetében, hiszen őket az önálló tanulás még kevésbé jellemzi. A szociális közegtől való távolság azonban korosztálytól függetlenül negatívan érintette a legtöbb gyermeket. Garancia pedig továbbra sincs arra, hogy a tanév mindenhol, végig a tantermekben zajlik majd.

Mit vegyünk a gyereknek?

Az iskoláskorú gyereket nevelő szülők fele úgy indult neki az iskolakezdéshez kapcsolódó bevásárlásnak, mint korábban. A vásárlás helyéül a megkérdezett szülők 36%-a a hipermarket és diszkont láncokat jelölte meg, 63% viszont ezek mellett vásárolt az iskolakezdéshez köthetően online áruházakban is. A papír-írószerek, ruházati cikkek esetében továbbra is az offline vásárlás a jellemző, míg a műszaki cikkeket szeretjük online összehasonlítani, kiválasztani és megvásárolni.

Idén a tavaszi távoktatás miatt a vártnál kevesebb tanszerre volt szükség és az iskolai felszerelés se használódott el teljesen. Így az iskolakezdésre, összességében csak az általános iskola alsós osztályaiban költenek a szülők jelentősen többet az előző évhez képest. Ennek oka, hogy esetükben is hangsúlyosabb lett a műszaki eszközök szerepe, miközben ez a korosztály korábban még kevésbé volt ellátott.

A felsősök és a középiskolások esetében viszont sok családnál még akár csökkenhetett is a tanévkezdéssel járó kiadások sora. Ennél a korosztálynál jellemzően számítástechnikai eszközök is rendelkezésre állnak, vagy beszerzésre kerültek a tavasz folyamán.

2020-ban a beiskolázás során a szülők már az általános iskola alsóbb osztályaiban is egyre kevesebbet költenek papír-írószerre, ruházatra, és többet a különböző műszaki cikkekre. A felsőbb tagozatban ennél kisebb a mozgás a tavalyi évhez képest, de itt is jellemző, hogy műszaki cikkre többet költenek, mint tavaly, papír-írószerre és ruházatra kevesebbet. A középiskolában ellenben már viszonylag kevesebbet költenek a műszaki cikkre, míg papír-írószerre és ruházatra kissé többet, de nagyjából csak az áremelkedés mértékét követve. Az általános iskola alsó osztályában 45 ezer Ft, a felsőben 34 ezer Ft, míg középiskolában 28,5 ezer Ft a jellemző költség az idei iskolakezdéshez kapcsolódóan.

Okos eszközök és laptopok is segítik a tanulást

A műszaki cikkek, számítástechnikai- és okos eszközök, hazánkban eddig jellemzően nem tartoztak bele az iskolafelszerelésbe, ám ez a trend évről évre fordulni látszik, és ennek a vírus még nagyobb lökést adott.

2020-ban a műszaki cikkek iránti kereslet jelentősen megnőtt főleg azok körében, akiknek általános iskola alsó tagozatos gyermeke van. A digitális oktatás márciusi bevezetésekor is megfigyelhető volt a megnövekedett vásárlási igény: a szülők 34%-a vásárolt valamilyen műszaki cikket kifejezetten a vírus hatására tavasszal, a legtöbben laptopot vagy mobiltelefont.

A digitális oktatás megjelenése nagy szerepet játszik abban, hogy a tavalyi évhez képest jelentősen nőtt az iskoláskorú gyermekek eszközellátottsága.

A legtöbb szülő a laptopot, asztali számítógépet jelölte meg a leginkább elengedhetetlen eszköznek a tanuláshoz, készségfejlesztéshez. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy ezeket használták a legtöbb esetben a gyerekek. Ez az erősorrend már a vírus kitörése előtt is kialakult, mindazonáltal a volumen tekintetében jelentős növekedés látható.

Digitális veszélyek

Az egyre fiatalabb korosztályt jellemző nagyobb eszközellátottság, a számítástechnikai eszközök fokozott használata számos lehetőséget és veszélyt is magában rejt. A szülők 95%-ának fontos, hogy iskolába járó gyermeke magabiztosan és biztonságosan mozogjon az online térben, és közülük 40% tudatosan is foglalkozik azzal, hogy az internet veszélyeit elmagyarázza gyermekének.

Az elektronikus eszközök segíthetik és hátráltathatják is a tanulást, a szülő felelőssége, hogy a gyereket kontrollálja és utat mutasson a helyes használathoz – a szülők 84%-a egyetért ezzel az állítással, míg 39% gondolja, hogy ez az iskola felelőssége (is).

A szülők egyetértenek abban, hogy a mai világban mindenkinek szüksége van alapvető digitális készségekre, és csupán 29% állítja, hogy jobban örülne olyan hagyományos oktatásnak, aminek értelmében egyáltalán nem kellene elektronikai eszközöket használni a gyermeknek a tanuláshoz, hanem egyszerűen a könyvekre hagyatkoznának. A szülők 70%-a szerint inkább segítik az elektronikus eszközök a tanulást.

A digitális oktatásban rengeteg lehetőség rejlik, hogy fejlessze azokat a készségeket, amelyeket a szülők a mai világban fontosnak tartanak. A legtöbben az internet biztonságos használatát, az információ megszerzésének készségét tartják nélkülözhetetlennek. Emellett a kommunikációs és másokkal való együttműködés képességét emelik ki, amelyek fejlődésében jelentős lökést adhat, hogy mindezeket egy új környezetben kell elsajátítaniuk.

A digitális oktatás bevezetése hirtelen jött, kevés felkészülési időt hagyva ezzel az iskoláknak, tanároknak, szülőknek és gyerekeknek. Olyan úton indította el az oktatási rendszert, amely a kihívások által számos kreatív megoldásnak is teret adott.


Módszertan

A cikkben szereplő adatok a GKI Digital CAWI módszertannal készített lakossági kutatásából származnak.
Az adatfelvétel: 2020. augusztus végén zajlott.
A minta mérete: 1100 fő.
A kutatás az aktív online vásárlók 3,35 millió fős sokaságára reprezentatív nem, kor és lakóhely típusa szerint.

Share This